Asiakasrekisterin rekisteriseloste ‚Äď Henkil√∂tietolaki 1999/523 10¬ß

 

Rekisterin pitäjä

Ohi Digital Avoin yhtiö

Y-tunnus 2878088-9

Osoite: arwidssoninkatu 3b, 20500 Turku

Puhelin: 0440245599

 

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri.

 

Rekisteri ja sen käyttö

Henkilörekisteri muodostuu rekisterin ylläpitäjän asiakasyritysten ja yhteyksien ylläpitoon tarkoitettujen yritysten vastuuhenkilöiden yhteystiedoista sekä sopimussuhteeseen liittyvien tuotteiden tai palveluiden kuvauksista. Rekisteriä ylläpidetään asiakasviestinnän sekä asiakas- ja palvelusuhteen hoitamiseksi.

 

Tietolähteet

Henkilörekisteriin liittyvät tiedot kerätään joko henkilöiltä itseltään, Kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä.

 

Tietojen luovutus

Henkilörekisteriin liittyviä tietoja ei luovuteta eteenpäin.

 

Tietoturva

Rekisteri on asianmukaisesti suojattuna palveluntarjoajan tiloissa. Väärinkäytökset torjutaan eritasoisilla teknisillä ratkaisuilla ja sovelluksilla. Asiakasrekisteriä voi käsitellä vain nimetyt rekisteröityneet henkilöt.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on häneen koskevaan tietoon tarkastus, korjaus ja kielto-oikeus. Rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä joko henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai liittämällä kirjalliseen pyyntöönsä valokopio virallisesta henkilöllisyystodistuksesta. Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn perustellusta vaatimuksesta rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivytystä.

 

Automaattinen tiedonkeräys ja tunnistetietojen käsittely

Verkkopalvelu on kaikille avoin eikä sivujen selaaminen edellytä rekisteröintiä. Sivustossa voi myös olla kirjautumista vaativa osio. Verkkopalvelun käyttäjistä ei kerätä henkilötietoja, joista yksittäinen käyttäjä voitaisiin tunnistaa. Palvelun käytöstä voidaan kerätä kootusti tilastollista tietoa palvelun kokonaiskävijämäärästä, suosituimmista sivuista, palveluun sisääntulosivuista, palvelusta poistumissivuista tai muita vastaavia tietoja. Tilastollisen tiedon keräämiseen verkkosivuilla voi olla käytössä Google Analytics. Googlen tietosuojakäytäntö on luettavissa osoitteessa http://www.google.fi/policies/privacy/

Tunnistetiedot talletetaan verkkopalvelun teknisen toteutuksen ja käytön varmistamiseksi sekä kehittämisen ja markkinoinnin tueksi. Vain edellä mainittuja tehtäviä hoitava henkilöstö voi tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa käsitellä tunnistetietoja. Tunnistetietoja ei saa ilmaista sivullisille muutoin kuin laissa erikseen säädetyissä tilanteissa. Palautteen, yhteydenottopyynnön tms. voi lähettää yhteydenottolomakkeen kautta. Jos palautelomakkeella tai sähköpostilla lähetettyyn palautteeseen halutaan vastaus, tulee palaute lähettää yhteystiedoilla varustettuna. Yhteydenottolomakkeen kautta lähetetyt viestit arkistoituvat palveluun. Henkilötietoja sisältävää palautetta lähettävän on syytä huomioida, että suojaamattomana lähetetyn palautelomakkeen tai sähköpostiviestin tietoturva on heikko eikä tiedon salassapitoa ja suojaamista voida tällöin täysin varmistaa. Tämä on syytä huomioida erityisesti yksityisyyden kannalta arkaluonteisten tietojen osalta.

 

Rekisterin ylläpitäjänä toimii verkkosivuston haltija.